ฉบับล่าสุด
SCIKIDS ไซคิดส์
นิตยสารวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3   ตุลาคม - ธันวาคม 2557

ปริศนาในธรรมชาติ
- ผีเสื้อ แมลงวันบ้าน ดอกไม้และกองอึ
- ฟิโบนักชีในธรรมชาติ
- คุณหมอเหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิก